Custom

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

Katedra vrámci svojho výskumu a vývoja vykonáva diagnostiku a meranie výkonnových transformátorov.

  • Spolupráca s KIA
  • Spolupracujúce firmy
  • Iné projekty z praxe

viac