Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky vznikla v roku 2005.

Jej úlohou je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre základné predmety ako sú Meranie a meracie systémy, Elektrotechnika cestných vozidiel, Autodiagnostika a ďalšie špecializované predmety študijných programov Elektrotechnika a Autotronika.

Našou úlohou je taktiež zabezpečiť výučbu Elektrotechniky aj na ostatných fakultách Žilinskej univerzity.

 

Laboratórium diagnostiky elektrických strojov

Diagnostika a merania výkonových transformátorov


Celkové hodnotenie stavu transformátora použitím najnovších...

Čítať ďalej...
Výskumné laboratórium elektrotechnických materiálov

MK Technology System 2 - Zalievanie prototypov častí a súčiastok elektrických strojov a zariadení jedno a viac-zložkovými...

Čítať ďalej...
Laboratórium Autodiagnostiky

LABORATÓRIUM Auto-diagnostiky — určené pre elektrotechniku cestných vozidiel, diagnostiku elek-trických systémov automobilov, senzorov a akčných...

Čítať ďalej...

 

© 2019 Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky